back
     
         
 
Spiralschutzschlauch
Ø 4 mm, 1 Meter lang
Tuyau spiralé Ø 4 mm/1m
Spiralschutzschlauch
Ø 4 mm, 10 Meter lang
Tuyau spiralé Ø 4 mm/10m
Spiralschutzschlauch
Ø 6 mm, 1 Meter lang
Tuyau spiralé Ø 6 mm/1m
Spiralschutzschlauch
Ø 6 mm, 10 Meter lang
Tuyau spiralé Ø 6 mm/10m
Spiralschutzschlauch
Ø 8 mm, 1 Meter lang
Tuyau spiralé Ø 8 mm/1m
Spiralschutzschlauch
Ø 8 mm, 10 Meter lang
Tuyau spiralé Ø 8 mm/10m
Spiralschutzschlauch
Ø 1.5 mm, 2 Meter lang
für Kabel 1.5 -8 mm
Tuyau spiralé Ø 1.5mm
pour câble de 1.5 - 8 mm
Spiralschutzschlauch
Ø 6mm, 2 Meter lang
für Kabel 6,0-25mm
Tuyau spiralé Ø 6mm
pour câble de 6,0-25mm
Gewebe-Geflechtschlauch
Gewebe-Geflechtschlauch
für 2-7 mm Ø 2 Meter lang
Tuyau en tissu Ø 2-7 mm
Gewebe-Geflechtschlauch
für 4-10 mm Ø 2 Meter lang
Tuyau en tissu Ø 4-10 mm
Gewebe-Geflechtschlauch
für 8-16 mm Ø 2 Meter lang
Tuyau en tissu Ø 8-16 mm
      back